Thứ ba, 21/01/2020 - 11:11|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH TUYÊN QUANG
 • Vũ Đình Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0989.285.789
 • Ma Quang Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Điện thoại:
   0273.818326
  • Email:
   mqhieu@tuyenquang.edu.vn
 • Nguyễn Minh Anh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám Đốc
  • Học hàm, học vị:
   Tiến sĩ Sinh học
  • Điện thoại:
   0982.837.224
  • Email:
   nmatuan@tuyenquang.edu.vn