Sunday, 19/08/2018 - 13:07|
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử của Sở giáo dục & Đào tạo tỉnh Tuyên Quang
 • Hoàng Văn Thinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám đốc
  • Điện thoại:
  • Email:
   hvthinh@tuyenquang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Điện thoại:
  • Email:
   ttthuy@tuyenquang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Ma Quang Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Điện thoại:
   0273.818326
  • Email:
   mqhieu@tuyenquang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: