Sunday, 19/08/2018 - 13:10|
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử của Sở giáo dục & Đào tạo tỉnh Tuyên Quang
 • Vũ Văn Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   01662.214.868
  • Email:
   vvdung@tuyenquang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Lan Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0945.613.064
  • Email:
   ntlhuong@tuyenquang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đỗ Anh Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0989.801.442
  • Email:
   daduong@tuyenquang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: