Thursday, 26/04/2018 - 12:40|
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử của Sở giáo dục & Đào tạo tỉnh Tuyên Quang
 • Nguyễn Ngọc Hiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0273.824713
  • Email:
   nnhien@tuyenquang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Lan Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0945.613.064
  • Email:
   ntlhuong@tuyenquang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đỗ Anh Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0989.801.442
  • Email:
   daduong@tuyenquang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: