Wednesday, 28/09/2022 - 00:58|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH TUYÊN QUANG
 • Đỗ Anh Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên chính
  • Điện thoại:
   0989.801.422
  • Email:
   daduong@tuyenquang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Lan Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên chính
  • Điện thoại:
   0945.613.064
  • Email:
   ntlhuong@tuyenquang.edu.vn
 • Nguyễn Việt Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0948.159.922
  • Email:
   nvhung@tuyenquang.edu.vn
 • Bàn Thị Kim Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0886710888
  • Email:
   btkthanh@tuyenquang.edu.vn
 • Vũ Tuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0949194290
  • Email:
   vutuan@tuyenquang.edu.vn
 • Nguyễn Trung Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên chính
  • Điện thoại:
   0912839589
  • Email:
   ntkhanh0970@tuyenquang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0986.118.679
  • Email:
   nthang@tuyenquang.edu.vn
 • Nguyễn Ngọc Hiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0868948989
  • Email:
   nnhien@tuyenquang.edu.vn
 • Phạm Hồng Quân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0834291166
  • Email:
   phquan@tuyenquang.edu.vn