Monday, 21/09/2020 - 07:05|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH TUYÊN QUANG
 • Nguyễn Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0986.118.679
  • Email:
   nthang@tuyenquang.edu.vn
 • Nguyễn Việt Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0948.159.922
  • Email:
   nvhung@tuyenquang.edu.vn
 • Nguyễn Việt Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0914.374.548
  • Email:
   nvhong@tuyenquang.edu.vn
 • Phạm Hồng Quân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0834291166
  • Email:
   phquan@tuyenquang.edu.vn