Sunday, 29/11/2020 - 20:25|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH TUYÊN QUANG
 • Trần Thiện Toản
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0987713723
  • Email:
   tttoan@tuyenquang.edu.vn
 • Phạm Văn Trọng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0988.711.162
  • Email:
   pvtrong@tuyenquang.edu.vn
 • Trần Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0906.002.226
  • Email:
   tthien@tuyenquang.edu.vn