Friday, 22/01/2021 - 22:51|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH TUYÊN QUANG
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thanh Hải
Kế toán Nguyễn Thị Thanh Hải
Giới tính Nam
Điện thoại 0978.154.095
Email ntthai@tuyenquang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách