Friday, 22/01/2021 - 22:30|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH TUYÊN QUANG
Thông tin chi tiết:
Phạm Văn Trọng
Chuyên viên Phạm Văn Trọng
Giới tính Nam
Điện thoại 0988.711.162
Email pvtrong@tuyenquang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách