Friday, 19/10/2018 - 15:02|
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử của Sở giáo dục & Đào tạo tỉnh Tuyên Quang
 • Lê Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0913.250.805
  • Email:
   ltnhung@tuyenquang.edu.vn
 • Mai Thị Thanh Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0982.081.999
  • Email:
   mttbinh@tuyenquang.edu.vn
 • Hoàng Mạnh Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0983397333-0273511999
  • Email:
   hmdung@tuyenquang.edu.vn