Tuesday, 19/01/2021 - 08:43|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH TUYÊN QUANG
 • Trần Thu Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0915.696.234
  • Email:
   ttnga@tuyenquang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Lan Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0984680127
  • Email:
   ntlanh@tuyenquang.edu.vn
 • Hoàng Mạnh Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0983397333-02073553333
  • Email:
   hmdung@tuyenquang.edu.vn
 • Lê Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0913.250.805
  • Email:
   ltnhung@tuyenquang.edu.vn