Wednesday, 28/09/2022 - 00:20|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH TUYÊN QUANG
 • Nguyễn Thị Lan Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0984680127
  • Email:
   ntlanh@tuyenquang.edu.vn
 • Ngô Bá Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0914152728
  • Email:
   nbtrung1183@tuyenquang.edu.vn
 • Lê Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0913250805
  • Email:
   ltnhung@tuyenquang.edu.vn
 • Trần Thu Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0915.696.234
  • Email:
   ttnga@tuyenquang.edu.vn