Friday, 19/10/2018 - 15:04|
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử của Sở giáo dục & Đào tạo tỉnh Tuyên Quang
 • Vũ Dương Uyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0989.696.015
  • Email:
   vduyen@tuyenquang.edu.vn
 • Nguyễn Đức Văn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0906.512.668 - 0273.512.668
  • Email:
   ndvan@tuyenquang.edu.vn