Thứ ba, 21/01/2020 - 11:11|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH TUYÊN QUANG
 • Vũ Dương Uyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0989.696.015
  • Email:
   vduyen@tuyenquang.edu.vn
 • Nguyễn Đức Văn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0906.512.668 - 0273.512.668
  • Email:
   ndvan@tuyenquang.edu.vn