Wednesday, 28/09/2022 - 00:30|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH TUYÊN QUANG
 • Nguyễn Đức Văn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên chính
  • Điện thoại:
   02073512668
  • Email:
   ndvan@tuyenquang.edu.vn
 • Nguyễn Ngọc Hoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên chính
  • Điện thoại:
   0912984266
  • Email:
   nnhoan@tuyenquang.edu.vn
 • Lê Văn Tuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0977010888
  • Email:
   lvtuyen@tuyenquang.edu.vn
 • Nông Quang Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0968382888
  • Email:
   nqhuy@tuyenquang.edu.vn
 • Vũ Dương Uyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0989696015
  • Email:
   vduyen@tuyenquang.edu.vn