Tuesday, 19/02/2019 - 02:39|
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 -11
 • Nguyễn Thúy Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh Thanh tra
  • Điện thoại:
   0975.132.669
  • Email:
   ntphuong@tuyenquang.edu.vn
 • Nông Quốc Duy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thanh tra viên
  • Điện thoại:
   0986833005
  • Email:
   nqduy@tuyenquang.edu.vn