Sunday, 19/08/2018 - 13:17|
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử của Sở giáo dục & Đào tạo tỉnh Tuyên Quang
 • Phạm Minh Tiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chánh thanh tra
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thúy Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh Thanh tra
  • Điện thoại:
   0975.132.669
  • Email:
   ntphuong@tuyenquang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
  • Email:
   ntnguyen@tuyenquang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nông Quốc Duy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thanh tra viên
  • Điện thoại:
   0986833005
  • Email:
   nqduy@tuyenquang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Tống Minh Thái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thanh tra viên
  • Điện thoại:
   0973017035
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: