Thứ sáu, 28/02/2020 - 11:45|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH TUYÊN QUANG
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thúy Phương
Chánh Thanh tra Nguyễn Thúy Phương
Giới tính Nam
Điện thoại 0975.132.669
Email ntphuong@tuyenquang.edu.vn
Mạng xã hội