Friday, 19/10/2018 - 15:07|
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử của Sở giáo dục & Đào tạo tỉnh Tuyên Quang
 • Nông Thị Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chánh văn phòng
  • Điện thoại:
   0984.597.797
  • Email:
   nthoa@tuyenquang.edu.vn
 • Nguyễn Ngọc Hiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh Văn phòng
  • Điện thoại:
   0273.824713
  • Email:
   nnhien@tuyenquang.edu.vn
 • Nguyễn Hồng Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0974.201.183
  • Email:
   nhthuy@tuyenquang.edu.vn
 • Trần Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0906.002.226
  • Email:
   tthien@tuyenquang.edu.vn