Monday, 21/09/2020 - 07:44|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH TUYÊN QUANG
 • Nguyễn Trung Phần
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0974582165
  • Email:
   ntphan@tuyenquang.edu.vn
 • Trịnh Hồng Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chánh Văn phòng
  • Email:
   thhanh@tuyenquang.edu.vn
 • Nguyễn Hồng Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0974.201.183
  • Email:
   nhthuy@tuyenquang.edu.vn
 • Nguyễn Ngọc Hiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh Văn phòng
  • Điện thoại:
   02738247134
  • Email:
   nnhien@tuyenquang.edu.vn
 • Lý Thị Huế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0919693368