Wednesday, 28/09/2022 - 01:33|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH TUYÊN QUANG
 • Trịnh Hồng Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chánh Văn phòng
  • Điện thoại:
   0978381888
  • Email:
   thhanh@tuyenquang.edu.vn
 • Nguyễn Hồng Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0974.201.183
  • Email:
   nhthuy@tuyenquang.edu.vn
 • Bùi Thị Kim Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0913495898
  • Email:
   btkdung@tuyenquang.edu.vn
 • Bùi Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh văn phòng
  • Điện thoại:
   0972.191.289
  • Email:
   bthue@tuyenquang.edu.vn