GD&TĐ - BCH Đoàn Trường THPT Chiêm Hóa (huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) vừa tổ chức Lễ ra quân chương trình Tình nguyện mùa đông 2018 - Xuân tình nguyện 2019.