Thursday, 09/12/2021 - 02:51|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH TUYÊN QUANG

Hoạt động của trường THCS Đại Phú trong học kỳ 1 năm học 2020-2021