Monday, 29/11/2021 - 12:40|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH TUYÊN QUANG

Sơn Dương: Bàn giao công trình nước sạch, vệ sinh trong các trường học

Dự án “Xây dựng công trình nước sạch vệ sinh trong trường học” do Đại sứ quán nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tài trợ được triển khai từ tháng 6/2021, tại 4 điểm trường trên địa bàn huyện Sơn Dương, gồm:  Trường Tiểu học Phú Lương, Trường THCS Tam Đa, Trường Tiểu học Chi Thiết và Trường Tiểu học Đông Thọ 2. Đây là những trường học còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, đặc biệt là công trình vệ sinh.

Mỗi trường học được đầu tư xây dựng khu nhà vệ sinh với diện tích gần 50m2. Công trình được lắp đặt thiết bị vệ sinh phù hợp mỹ quan và đảm bảo vệ sinh môi trường.

Đây sẽ là điều kiên để các trường hoàn thiện cơ sở vật chất, đảm bảo vệ sinh trong quá trình học sinh học tập và sinh hoạt tại trường.

Theo Việt Bách – Tuấn Tú https://tuyenquangtv.vn