Thursday, 26/04/2018 - 12:39|
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử của Sở giáo dục & Đào tạo tỉnh Tuyên Quang

Lịch làm việc lãnh đạo

Từ ngày 23/04/2018 đến ngày 29/04/2018

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú