Thursday, 21/06/2018 - 01:29|
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử của Sở giáo dục & Đào tạo tỉnh Tuyên Quang

Lịch làm việc lãnh đạo

Từ ngày 18/06/2018 đến ngày 24/06/2018

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú