Sunday, 19/08/2018 - 13:16|
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử của Sở giáo dục & Đào tạo tỉnh Tuyên Quang

Lịch làm việc lãnh đạo

Từ ngày 13/08/2018 đến ngày 19/08/2018

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú