Saturday, 17/11/2018 - 23:16|
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 -11
Văn bản liên quan

Quyết định số 316/QĐ-BGDĐT, ngày 01/02/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Vv công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày ban hành:
01/02/2018
Ngày hiệu lực:
01/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định số 850/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang

Ngày ban hành:
29/07/2017
Ngày hiệu lực:
29/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực