Thursday, 17/10/2019 - 06:11|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH TUYÊN QUANG
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao năng lực sư phạm, đạo đức nhà giáo, người lao động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Nhằm góp phần tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và hành động về đạo đức và năng lực ứng xử sư phạm của đội ngũ nhà giáo, người lao động (NGNLĐ), xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; ngăn ngừa, đấu tranh với các hành vi thiếu chuẩn mực đạo đức trong đội ngũ NGNLĐ, ngày 02 tháng 4 năm 2019, Công đoàn Giáo dục Việt Nam ban hành Kế hoạch số 103/KH-CĐN, triển khai một số nhiệm vụ và giải pháp nâng cao năng lực sư phạm, đạo đức nhà giáo, người lao động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhằm góp phần tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và hành động về đạo đức và năng lực ứng xử sư phạm của đội ngũ nhà giáo, người lao động (NGNLĐ), xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; ngăn ngừa, đấu tranh với các hành vi thiếu chuẩn mực đạo đức trong đội ngũ NGNLĐ, ngày 02 tháng 4 năm 2019, Công đoàn Giáo dục Việt Nam ban hành Kế hoạch số 103/KH-CĐN, triển khai một số nhiệm vụ và giải pháp nâng cao năng lực sư phạm, đạo đức nhà giáo, người lao động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 Các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể:

1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ quản lý, nhà giáo và người lao động trong việc tiếp cận các văn bản pháp luật nhà nước, các quy định của Ngành và các chuẩn mực hành vi ứng xử trong môi trường giáo dục

Phổ biến kịp thời các văn bản, các quy định về đạo đức nhà giáo, các hành vi ứng xử trong và ngoài lớp học, trường học thông qua các buổi họp công đoàn, các buổi sinh hoạt chuyên đề do Công đoàn phối hợp với chuyên môn cùng thực hiện.

Tuyên truyền, vận động cán bộ NGNLĐ nắm vững và thực hiện nghiêm túc pháp luật của nhà nước, các quy định của Ngành, bộ quy tắc ứng xử trong trường học... Trong tháng 4/2019, toàn bộ các trường học tổ chức quan triệt lại đối với NGNLĐ các quy định của Nhà nước, của Ngành về đạo đức Nhà giáo, về xây dựng trường học an toàn, thân thiện.

Tổ chức sinh hoạt chuyên đề về đạo đức nhà giáo, về quán triệt, tổ chức thực hiện các văn bản mới quy định liên quan đến đạo đức nhà giáo trong sinh hoạt chuyên môn của Hội đồng Sư phạm, sinh hoạt công đoàn nhà trường hàng tháng và đầu năm học.

Xây dựng và phát hành tài liệu điện tử: “Nhà giáo và nhà trường” trên trang thông tin điện tử của CĐGD Việt Nam và các nhà trường. Nội dung tài liệu: Tóm tắt các quy định hiện hành về đạo đức nhà giáo, các thông điệp nhà giáo nên làm và hành vi nhà giáo không được làm… bằng các hình thức thích hợp, sinh động.

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả hai cuộc vận động: "Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"; "Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm" với những đổi mới về nội hàm và các nội dung, tiêu chí cụ thể phù hợp. Phối hợp triển khai bộ quy tắc ứng xử trong trường học theo Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” đã được Chính phủ phê duyệt.

2. Hỗ trợ nhà giáo, người lao động có kỹ năng ứng xử sư phạm, nâng cao ý thức đạo đức nghề nghiệp

Tổ chức đối thoại, giải đáp, chia sẻ với cán bộ, NGNLĐ trên Website, facebook, fanpage CĐGD Việt Nam và các phương tiện truyền thông khác; chuyển tải các nội dung hướng dẫn, tập huấn kỹ năng ứng xử sư phạm cho đội ngũ NGNLĐ. Tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn, tọa đàm để hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm ứng xử các tình huống sư phạm ở mỗi cấp học, bậc học. Mời chuyên gia tư vấn nhận diện, xử lý các tình huống vi phạm các quy định đạo đức nhà giáo, vi phạm pháp luật của NGNLĐ trong lao động nghề nghiệp.

Xây dựng cẩm nang “Xử lý tình huống sư phạm trong nhà trường” làm tài liệu hỗ trợ NGNLĐ trong ứng xử sư phạm. Phát động cuộc thi “Thầy cô trong mắt em” trong toàn ngành nhằm tạo động lực cho giáo viên có ý thức rèn luyện và cơ hội để thể hiện bản thân trong công việc và trong ứng xử.

Xây dựng các video clip, phim ngắn về tình huống ứng xử sư phạm, các câu chuyện về đạo đức, về truyền thống “tôn sư, trọng đạo”,… phát trên VTV. Xây dựng mô hình điểm: "Trường học hạnh phúc - Thầy cô hạnh phúc - Học sinh hạnh phúc"; lấy tiêu chí: trường học không có hiện tượng vi phạm đạo đức nhà giáo là tiêu chí chính; trên cơ sở đó nhân rộng ra các trường khác.

3. Phát hiện, tôn vinh và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình về xây dựng môi trường sư phạm; những tấm gương nhà giáo tận tụy, mẫu mực, có thành tích trong giảng dạy, nghiên cứu, học tập và sáng tạo để lan tỏa toàn ngành, tác động tích cực tới cộng đồng xã hội

Phát hiện, giới thiệu hoặc viết bài về tấm gương các nhà giáo ở cơ sở có đạo đức tốt, hành vi đẹp, cách ứng xử hay… Phối hợp với các cơ quan truyền thông, Báo Giáo dục và Thời đại, website CĐGD Việt Nam, hoặc các phương tiện thông tin đại chúng khác đăng tải các gương “Người tốt - Việc tốt”.

Tổ chức các hoạt động tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện đạo đức nhà giáo; xây dựng trường học thân thiện, an toàn.

Xác định chủ đề từng năm học gắn với việc nâng cao năng lực sư phạm, đạo đức nhà giáo để động viên, hướng dẫn, hỗ trợ các nhà trường, NGNLĐ cùng thực hiện; Khen thưởng kịp thời cho những tập thể và cá nhân có thành tích trong việc triển khai chủ đề năm học.

          Căn cứ các nhiệm vụ và giải pháp nêu trên, Công đoàn ngành Giáo dục Tuyên Quang ban hành kế hoạch triển khai thực hiện việc nâng cao năng lực sư phạm, đạo đức nhà giáo, người lao động trên địa bàn tỉnh và phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 14/KH-SGDĐT ngày 28/3/2019 của Sở GDĐT triển khai Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh.

Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh được lựa chọn xây dựng mô hình điểm: “Trường học hạnh phúc - Thầy cô hạnh phúc - Học sinh hạnh phúc” để nhân rộng ra các trường khác trong những năm học tiếp theo.

   

Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Thuần Yên, giáo viên trường THPT Chuyên trong giờ lên lớp.           

                                          Người viết bài: Nguyễn Thị Uyên, Công đoàn ngành Giáo dục


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết