Monday, 23/09/2019 - 00:21|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH TUYÊN QUANG
Lễ phát động “Học sinh nói không với đồ uống có cồn” năm 2019 tại Tỉnh Tuyên Quang

Lễ phát động “Học sinh nói không với đồ uống có cồn” năm 2019 tại Tỉnh Tuyên Quang

Sáng ngày 24/8/2019, tại trường THPT Nguyễn Văn Huyên đã diễn ra Lễ phát động “Học sinh nói không với đồ uống có cồn” năm 2019 tại Tỉnh Tuyên Quang do Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với ỦY ban ATGT Quốc gia và Hiệp hội các doanh nghiệp rượu Châu Á – Thái Bình Dương, Diễn đàn Uống có trách nhiệm, Sở ...
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh  Tuyên Quang  chủ trì kiểm tra công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 73 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh tại huyện Hàm Yên

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang chủ trì kiểm tra công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 73 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh tại huyện Hàm Yên

Ngày 22/8/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Sở GDĐT kiểm tra thực tế công tác thực hiện Nghị Nghị quyết số 73 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh tại huyện Hàm Yên.