Wednesday, 28/09/2022 - 01:24|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH TUYÊN QUANG
Xin ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí của các trường mầm non, phổ thông công lập; đại học, cao đẳng, TCCN trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021.

Xin ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí của các trường mầm non, phổ thông công lập; đại học, cao đẳng, TCCN trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021.

Sở Giáo dục và Đào tạo xin ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, cá nhận, các bậc phụ huynh ... trong tỉnh vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí của các trường mầm non, phổ thông công lập; đại học, cao đẳng, TCCN trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang từ năm học 2016-2017 đến năm học ...
Công bố kết quả sơ duyệt  và tổ chức thăm dò dư luận danh hiệu NGND, NGƯT

Công bố kết quả sơ duyệt và tổ chức thăm dò dư luận danh hiệu NGND, NGƯT

Thực hiện Quyết định số 222/QĐ-SGDĐT ngày 17/3/2014 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú (NGND, NGƯT) Sở Giáo dục và Đào tạo mở rộng, ngày 19/3/2014 Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT Sở Giáo dục và Đào tạo mở rộng đã ...