Wednesday, 28/09/2022 - 00:13|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH TUYÊN QUANG
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin

Hạ tầng công nghệ thông tin là nền tảng để xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng cải cách hành chính theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp. Những năm gần đây, hạ tầng công nghệ thông tin trong tỉnh được quan tâm đầu tư song song với phát triển về nguồn nhân lực.

Phát triển hạ tầng kỹ thuật

Đến nay, 100% các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đã có mạng Internet và hệ thống mạng nội bộ (mạng LAN). Tỉnh tiếp tục sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng và Nhà nước để đảm bảo hoạt động của Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh phục vụ công tác chỉ đạo và điều hành. Bên cạnh đó, Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh hoạt động thông suốt 24/24h phục vụ cho các phần mềm dùng chung, các hệ thống của tỉnh như: Hệ thống thư điện tử công vụ, hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin đối ngoại. Hiện nay, 100% các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện/thành phố đã có cổng, trang thông tin điện tử.

Tỉnh đã hoàn thành nội dung xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung (LGSP) thuộc Dự án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phát triển chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 - 2020. Nhờ đó việc kết nối, liên thông, chia sẻ với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành Trung ương được thông suốt, từng bước đồng bộ.

https://baotuyenquang.com.vn/media/images/2020/11/img_20201126104755.jpg

Công chức bộ phận “Một cửa” Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nhân dân
sử dụng phần mềm gửi hồ sơ trực tuyến.

Các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đã triển khai, ứng dụng hiệu quả các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành do các bộ, ngành Trung ương triển khai như: Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, phần mềm Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, phần mềm quản lý đấu thầu, cơ sở dữ liệu thông tin địa chất - khoáng sản phục vụ công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh; phần mềm xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai, phần mềm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phần mềm quản lý hồ sơ và chi trả trợ cấp người có công với cách mạng, quản lý hộ nghèo, cận nghèo, quản lý đối tượng bảo trợ xã hội, quản lý người nước ngoài làm việc ở Việt Nam, cơ sở dữ liệu công chứng, lý lịch tư pháp, phần mềm thống kê trực tuyến, trường học kết nối, hỗ trợ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non, thống kê chất lượng giáo dục tiểu học… Đồng chí Tạ Thanh Dũng, Trưởng phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ cho biết, từ khi Sở ứng dụng phầm mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh và cán bộ, công chức cấp xã, việc thống kê, báo cáo được nhanh chóng, chính xác hơn. Nhất là điều chỉnh, bổ sung hồ sơ của cán bộ, công chức, viên chức khi có sự thay đổi cũng được thực hiện kịp thời hơn.

Việc ứng dụng và triển khai các phần mềm, cơ sở dữ liệu trong mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương và theo ngành dọc đã góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết công việc theo từng ngành, lĩnh vực.

Đẩy mạnh các ứng dụng, dịch vụ công nghệ thông tin

Bên cạnh việc phát triển cơ sở dữ liệu, hạ tầng kỹ thuật, các cơ quan, đơn vị còn tích cực triển khai các ứng dụng, dịch vụ công nghệ thông tin nhằm xây dựng môi trường làm việc “thân thiện, chính xác, đúng hẹn” trong cải cách hành chính. Đến nay, số lượng cán bộ, công chức của tỉnh được cấp tài khoản thư điện tử chính thức đạt tỷ lệ 98%. Tỷ lệ cơ quan thực hiện kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản điều hành từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã đạt 100%, tỷ lệ cơ quan thực hiện kết nối, liên thông các hệ thống quản lý từ cấp tỉnh đến cấp xã đạt 100%. Sở Thông tin và Truyền thông đã cấp 1.602 chứng thư số cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân tới 3 cấp tỉnh, huyện, xã. Trong đó có 425 chứng thư số tập thể và 972 chứng thư số cho các cá nhân, 205 sim ký số cá nhân. Chữ ký số chuyên dùng đã được tích hợp vào hệ thống phần mềm  quản lý văn bản điều hành tại các cơ quan, đơn vị. Hiện nay, nhiều cơ quan, đơn vị sử dụng hiệu quả chữ ký số trong trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh và với các bộ, ngành trung ương.

https://baotuyenquang.com.vn/media/images/2020/11/img_20201126104853.jpg

Công chức bộ phận “Một cửa” Sở Nội vụ hướng dẫn nhân dân sử dụng phầm mềm
khảo sát, đánh giá sự hài lòng về giải quyết thủ tục hành chính của Sở.

UBND tỉnh đã đầu tư hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến với 28 điểm cầu đặt tại Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, 18 sở, ban, ngành và 7 UBND các huyện, thành phố. Hệ thống được đưa vào hoạt động từ năm 2017 phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành các cấp. Bên cạnh đó, một số UBND cấp huyện đã chủ động đầu tư, triển khai hệ thống hội nghị trực tuyến đến cấp xã. Tính đến tháng 8-2020, toàn tỉnh có 87 điểm cầu hội nghị truyền hình trực tuyến, trong đó cấp tỉnh có 21 điểm cầu, cấp huyện có 10 điểm cầu, cấp xã có 56 điểm cầu. Sở Giáo dục và Đào tạo là một trong những đơn vị đi đầu trong triển khai chữ ký số, giao ban trực tuyến, gửi và nhận hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến.

Theo đồng chí Nguyễn Trung Phần, chuyên viên phụ trách bộ phận “Một cửa” của Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, hiện nay, 100% các trường học trực thuộc, các phòng Giáo dục và Đào tạo ứng dụng phần mềm chữ ký số trong giải quyết công việc. Các phần mềm dạy và học trực tuyến, giao ban trực tuyến cũng được triển khai hiệu quả. Từ năm 2019 đến nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện 15 cuộc giao ban trực tuyến, 298 giờ dạy học trực tuyến. Bên cạnh đó, Sở cũng là đơn vị dẫn đầu về số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến qua bưu chính công ích. Ông Phạm Văn Chung, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì (Phú Thọ) cho biết, khi ông làm thủ tục chuyển trường cho con từ Tuyên Quang về Phú Thọ học tập, nhờ việc ứng dụng công nghệ thông tin, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, ông đã tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại. Thủ tục ông đề nghị giải quyết được giải quyết trước hạn.

Hiện đại hoá hạ tầng công nghệ thông tin có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với công tác cải cách hành chính mà còn là cơ sở để xây dựng chính quyền điện tử. Vì vậy, hạ tầng kỹ thuật thông tin cần tiếp tục được quan tâm đầu tư một cách đồng bộ, liên thông giữa các ngành, các cấp, đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng hiện đại của sự phát triển kinh tế - xã hội.

 Bài, ảnh: Thủy Châu - Theo báo Tuyên Quang Online


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết