Wednesday, 26/02/2020 - 14:31|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH TUYÊN QUANG
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trường THPT Tân Trào tổ chức Hội thảo Sinh hoạt chuyên môn về xây dựng chương trình theo định hướng phát triển năng lực học sinh, năm học 2019-2020

Thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm học 2019-2020, từ ngày 22/8 đến ngày 26/8/2019, trường THPT Tân Trào tổ chức Hội thảo Sinh hoạt chuyên môn đầu năm nhằm định hướng, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng dạy học các bộ môn cho cán bộ, giáo viên nhà trườngThực hiện nhiệm vụ giáo dục năm học 2019-2020, từ ngày 22/8 đến ngày 26/8/2019, trường THPT Tân Trào tổ chức Hội thảo Sinh hoạt chuyên môn đầu năm nhằm định hướng, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng dạy học các bộ môn cho cán bộ, giáo viên nhà trường

            Năm học 2019 – 2020 được xác định là năm học tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường. Một nhiệm vụ, giải pháp được ban giám hiệu nhà trường lựa chọn, ưu tiên thực hiện ngay trước thêm năm học mới là công tác bồi dưỡng giáo viên và xây dựng chương trình môn học theo Hướng dẫn số 4612/HD-BGDĐT ngày 3/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ban giám hiệu đã chỉ đạo các tổ chuyên môn rà soát, xây dựng chương trình theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh, phù hợp với điều kiện nhà trường. Đồng thời tổ chức hội thảo chuyên đề nhằm xây dựng và thực hiện hiệu quả kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ giáo viên. Năm học 2019 – 2020 được xác định là năm học tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường. Một nhiệm vụ, giải pháp được ban giám hiệu nhà trường lựa chọn, ưu tiên thực hiện ngay trước thêm năm học mới là công tác bồi dưỡng giáo viên và xây dựng chương trình môn học theo Hướng dẫn số 4612/HD-BGDĐT ngày 3/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ban giám hiệu đã chỉ đạo các tổ chuyên môn rà soát, xây dựng chương trình theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh, phù hợp với điều kiện nhà trường. Đồng thời tổ chức hội thảo chuyên đề nhằm xây dựng và thực hiện hiệu quả kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ giáo viên.

            Mỗi tổ chuyên môn xây dựng một chuyên đề bồi dưỡng và được trình bày trước hội thảo. Nội dung trình bày bao gồm: tổ chức dạy học theo dự án, dạy học chuyên đề, đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn, kế hoạch công tác chủ nhiệm, công tác cá nhân…Mỗi tổ chuyên môn xây dựng một chuyên đề bồi dưỡng và được trình bày trước hội thảo. Nội dung trình bày bao gồm: tổ chức dạy học theo dự án, dạy học chuyên đề, đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn, kế hoạch công tác chủ nhiệm, công tác cá nhân…

           Tại hội thảo, thầy cô giáo được trao đổi, thảo luận các vấn đề về đổi mới công tác quản lý tại tổ chuyên môn, đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá, ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học... Qua trao đổi, thảo luận đã có nhiều ý kiến và giải pháp hay để tháo gỡ khó khăn nhằm nâng cao chất lượng dạy học.Tại hội thảo, thầy cô giáo được trao đổi, thảo luận các vấn đề về đổi mới công tác quản lý tại tổ chuyên môn, đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá, ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học... Qua trao đổi, thảo luận đã có nhiều ý kiến và giải pháp hay để tháo gỡ khó khăn nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

            Phát biểu tại hội thảo, đồng chí hiệu trưởng đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức hội thảo của các tổ chuyên môn và các ý kiến đề xuất của các thầy cô giáo; đánh giá cao sự nỗ lực, sáng tạo của cán bộ, giáo viên trong việc nâng cao chất lượng dạy học; đồng thời yêu cầu mỗi thầy cô giáo tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng sáng tạo, thiết thực, hiệu quả; mỗi giáo viên tự học tập, nghiên cứu để nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới.

           Hội thảo đã tổ chức thành công và có ý nghĩa thiết thực đối với việc nâng cao chất lượng dạy học của nhà trường. Qua hội thảo, giáo viên trong trường đã hiểu rõ hơn sự cần thiết đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá; xác định rõ mục tiêu, giải pháp nâng cao chất lượng dạy học của đơn vị mình. Với tinh thần đó, trường THPT Tân Trào quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019-2020./.

Trương Thị Thuận-Trường THPT Tân Trào


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết