Friday, 26/04/2019 - 09:51|
CHÀO MỪNG NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 30/04- QUỐC TẾ NGƯỜI LAO ĐỘNG 01/05
I. Chúng em với dân ca

I. Chúng em với dân ca

Để góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của dân tộc, nâng cao chất lượng dạy học, làm phong phú đời sống tinh thần, nuôi dưỡng tình yêu quê hương đất nước cho các em học sinh, đáp ứng được nhu cầu của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực”. Wedsite Sở ...