Sunday, 06/12/2020 - 00:33|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH TUYÊN QUANG
Cầu truyền hình kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức tại xã Tân Trào

Cầu truyền hình kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức tại xã Tân Trào

UBND tỉnh Tuyên Quang triển khai kế hoạch tổ chức chương trình Cầu truyền hình kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang, nhằm giáo dục truyền thống, ôn lại những câu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, rút ra những bài ...
02. Chiến thắng Bình Ca

02. Chiến thắng Bình Ca

Thu đông 1947 thực dân Pháp mở cuộc tấn công quy mô lớn lên Việt Bắc hòng tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và tiêu diệt quân chủ lực của ta, kết thúc chiến tranh xâm lược, lập lại ánh thống trị thực dân. 06/02/2012   |     |  
03. Nha Công an Trung ương

03. Nha Công an Trung ương

Tháng 4 năm 1947, Nha Công an Trung ương chuyển đến thôn Đồng Đon, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương. Tháng 9 năm 1950 chuyển đến xã Tân An, Tân Thịnh, Phú Bình thuộc huyện Chiêm Hoá. 06/02/2012   |     |  
01. Chiến thắng Cầu Cả

01. Chiến thắng Cầu Cả

Hòng kết thúc nhanh chóng chiến tranh xâm lược Việt Nam, tháng 10/1947 thực dân Pháp tập trung 12 ngàn quân với hai gọng kìm mở cuộc tiến công lên Việt Bắc nhằm tiêu diệt quân chủ lực và cơ quan đầu não kháng chiến của ta. Sau khi bị quân ta đánh tổn thất, quân Pháp rút lui từ Chiêm Hoá về Tuyên ...
04. Chiến thắng Km số

04. Chiến thắng Km số

Thu đông năm 1947, thực dân Pháp mở cuộc tấn công quy mô lớn lên Việt Bắc hòng tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và tiêu diệt quân chủ lực của ta, kết thúc chiến tranh xâm lược, lập lại ánh thống trị thực dân. 06/02/2012   |     |