Monday, 29/11/2021 - 12:32|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH TUYÊN QUANG
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

03. Nha Công an Trung ương

Tháng 4 năm 1947, Nha Công an Trung ương chuyển đến thôn Đồng Đon, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương. Tháng 9 năm 1950 chuyển đến xã Tân An, Tân Thịnh, Phú Bình thuộc huyện Chiêm Hoá. 06/02/2012   |     |  

Tháng 4 năm 1947, Nha Công an Trung ương chuyển đến thôn Đồng Đon, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương. Tháng 9 năm 1950 chuyển đến xã Tân An, Tân Thịnh, Phú Bình thuộc huyện Chiêm Hoá.

Là cơ quan thuộc Bộ Nội vụ, nhưng Nha Công an Trung ương có cơ cấu tổ chức và hoạt động chuyên môn riêng biệt.

Bác Hồ với các đồng chí Lê Giản, Giám đốc Nha Công an Trung ương (phải) và Phạm Hùng, Phó giám đốc Sở Công an Nam bộ (trái) tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ V, năm 1950 (Ảnh tư liệu)

Thời gian mới đến Tuyên Quang, Nha Công an Trung ương chỉ có khoảng 10 cán bộ, nhân viên. Về sau do yêu cầu nhiệm vụ, số cán bộ nhân viên tăng lên khoảng 100. Nha Công an do đồng chí Lê Giản làm Tổng Giám đốc, ông Đồng Văn Bảo làm Chánh văn phòng. Đến năm 1953 Nha Công an Trung ương đổi thành Thứ bộ Công an, đồng chí Trần Quốc Hoàn phụ trách.

Nha Công an có các đơn vị: Ty Chính trị do đồng chí Nguyễn Văn Ngọc làm Trưởng ty; Ty Tuyên Nghiên Huấn do đồng chí Hoàng Mai làm Trưởng ty; Ty Tình báo do đồng chí Trần Hiệu làm Trưởng ty, Phòng Căn cước do đồng chí Lê Văn Lăng phụ trách; Nhà in Nội san Rèn luyện do ông Nguyễn Văn Tuất phụ trách; Bộ phận Thông tin điện đài do đồng chí Nguyễn Hữu Trác phụ trách; Bộ phận Hậu cần thuộc Văn phòng  Nha do đồng chí Phạm Gia Nội phụ trách.

Di tích Ty Tình báo thuộc Nha Công an Trung ương ở Xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương

Ngay từ những ngày đầu kháng chiến, cán bộ chiến sỹ Nha Công an Trung ương đã xác định rõ tư tưởng trường kỳ kháng chiến, xây dựng tổ chức, bố trí lực lượng và chỉnh đốn công tác cho phù hợp với tình hình. Thực hiện chủ trương của Đảng, Nha Công an Trung ương chỉ đạo lực lượng công an tiễu phỉ trừ gian, xây dựng cơ sở nắm tình hình địch, kiểm soát nội bộ, thực hiện chính sách đối với tôn giáo và dân tộc, lập Đội trừ gian và Đội Công an xung phong, xây dựng mạng lưới giao thông liên lạc. Đặc biệt tại vùng căn cứ địa, lực lượng công an làm tốt việc rà soát các đối tượng phức tạp, làm trong sạch địa bàn, chống các hoạt động do thám của địch; phát động nhân dân thực hiện phong trào “phòng gian bảo mật”, khẩu hiệu “ba không”...đặt các trạm, đồn tại các khu vực trọng yếu, giữ gìn trật tự xã hội vùng hậu phương; tập trung làm tốt công tác bảo vệ lãnh tụ, các cơ quan đầu não của Đảng và Chính phủ.

Để xây dựng bộ máy công an ngày càng vững mạnh, nâng cao trình độ nghiệp vụ và chính trị cho cán bộ, nhân viên, ngày 21 - 2 - 1948, Nha Công an đã cho ra đời Nội san Rèn luyện (tiền thân báo An ninh nhân dân) nhằm mục đích, rèn luyện cho đội ngũ công an các cấp trong toàn quốc một tinh thần lạc quan, đoàn kết, tương thân, tương ái, dẻo dai và dân chủ.

Cùng với việc tổ chức các Hội nghị Công an toàn quốc, hàng năm Nha Công an còn tổ chức những hội nghị chuyên đề, tổng kết, rút kinh nghiệm công tác.

Cuối năm 1949, Nha Công an Trung ương thành lập Đại đội vũ trang chiến đấu, với tên gọi “Đại đội Độc lập”, đồng chí Phan Châu làm Đại đội trưởng. Nhiệm vụ của Đại đội là phối hợp với các đơn vị Vệ quốc đoàn bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Chính phủ tại An toàn khu.

Năm 1951, Nha Công an Trung ương đã làm tốt nhiệm vụ đặc biệt là bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II tổ chức tại xã Vinh Quang (nay là xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa) góp phần vào thành công của Đại hội.

Cán bộ, chiến sĩ Công an dưới chân Tượng đài Nha Công an Trung ương ở Xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương

Tháng 1 năm 1950, Hội nghị Công an toàn quân lần thứ V được tổ chức tại huyện Sơn Dương. Đây là hội nghị tổng kết đầu tiên có sự tham gia của đại biểu Sở Công an Nam Bộ. Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận các Đề án xây dựng lực lượng và nâng cao năng lực chuyên môn như: Đề án Công an nhân dân Việt Nam, Đề án công tác phản gián, Đề án công tác huấn luyện, Đề án công tác trật tự...Đây chính là cơ sở đặt nền móng về lý luận nghiệp vụ cho công tác công an.

Ngày 14-5-1950 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 66/SL về việc sáp nhập một bộ phận tính báo của Quân đội vào Nha Công an Trung ương.

Trong thời kỳ kháng chiến, Nha Công an Trung ương lãnh đạo công an toàn quốc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối cho Trung ương Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các bộ, ban, ngành...Xuất phát từ nhận thức “Công an là bạn dân”, cán bộ nhân viên Nha Công an đã thường xuyên xây dựng mối quan hệ mật thiết với nhân dân địa phương nơi đóng quân, tận tình giúp đỡ bà con. Nhân dân địa phương hết sức che chở, đùm bọc, giúp đỡ cán bộ; nhân dân thực hiện tốt phong trào “phòng gian bảo mật”, là những cộng tác viên công an đắc lực, là tai mắt của công an trong việc bảo vệ an ninh trật tự vùng căn cứ địa./.

Phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT Tuyên Quang sưu tầm

Nguồn: Quan Văn Dũng(chủ biên)- Tuyên Quang - Thủ đô kháng chiến. NXB Văn hóa dân tộc. Hà Nội, 2009.

Thông tin đã đăng


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết