Thursday, 01/10/2020 - 05:15|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH TUYÊN QUANG
Văn bản liên quan

Kế hoạch Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ  Tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII Nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày ban hành:
20/02/2020
Ngày hiệu lực:
20/02/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

CV số 115/SGDĐT-GDTrH ngày 19/2/2020 về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học hết tháng 2/2020

Ngày ban hành:
19/02/2020
Ngày hiệu lực:
19/02/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông báo: Về việc lấy ý kiến thăm dò dư luận xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", " Nhà giáo ưu tú" tỉnh Tuyên Quang lần thứ 15 năm 2020

Ngày ban hành:
13/02/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực