Wednesday, 19/12/2018 - 03:47|
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 -11
Ngày ban hành:
11/12/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
12/11/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/06/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch Tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục bậc học Mầm non và Tiểu học năm 2015
Ngày ban hành:
03/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v công bố danh mục thủ tục hành chính thục hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền của Sở GD&ĐT
Ngày ban hành:
15/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ban hành Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao; chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo nâng cao trình độ sau đại học, giai đoạn 2017-2021
Ngày ban hành:
15/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v hướng dẫn thực hiện chương trình công tác VSTBPN năm 2016
Ngày ban hành:
15/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v quy định nghỉ học, đảm bảo sức khỏe và phòng chống rét cho học sinh
Ngày ban hành:
15/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực