Friday, 19/10/2018 - 15:07|
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử của Sở giáo dục & Đào tạo tỉnh Tuyên Quang
Ngày ban hành:
04/06/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch Tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục bậc học Mầm non và Tiểu học năm 2015
Ngày ban hành:
03/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ban hành Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao; chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo nâng cao trình độ sau đại học, giai đoạn 2017-2021
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch Tiếp tục thực hiện Tiểu Đề án 2 “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong các nhà trường” năm 2016
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v hướng dẫn thực hiện chương trình công tác VSTBPN năm 2016
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Bộ luật dân sự
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tổ chức ngày pháp luật Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực