Sunday, 19/08/2018 - 13:17|
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử của Sở giáo dục & Đào tạo tỉnh Tuyên Quang
Ngày ban hành:
04/06/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch Tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục bậc học Mầm non và Tiểu học năm 2015
Ngày ban hành:
03/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ban hành Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao; chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo nâng cao trình độ sau đại học, giai đoạn 2017-2021
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục bậc học Mầm non và bậc học Tiểu học năm 2015
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v công bố danh mục thủ tục hành chính thục hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền của Sở GD&ĐT
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Luật hôn nhân và gia đình
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực