Thursday, 27/06/2019 - 04:26|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH TUYÊN QUANG
Ngày ban hành:
30/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
11/12/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
12/11/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/06/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch Tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục bậc học Mầm non và Tiểu học năm 2015
Ngày ban hành:
03/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
15/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy
Ngày ban hành:
15/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v hướng dẫn giải quyết chế độ thai sản cảu giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè
Ngày ban hành:
15/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực