Sunday, 24/06/2018 - 11:47|
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử của Sở giáo dục & Đào tạo tỉnh Tuyên Quang
Ngày ban hành:
04/06/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch Tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục bậc học Mầm non và Tiểu học năm 2015
Ngày ban hành:
03/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Bộ luật hình sự
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch công nghệ thông tin năm 2016-2017
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v hướng dẫn giải quyết chế độ thai sản cảu giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch Tiếp tục thực hiện Tiểu Đề án 2 “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong các nhà trường” năm 2016
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tổ chức ngày pháp luật Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực