Friday, 26/04/2019 - 09:50|
CHÀO MỪNG NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 30/04- QUỐC TẾ NGƯỜI LAO ĐỘNG 01/05

Quyết định số 850/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang

Ngày ban hành:
29/07/2017
Ngày hiệu lực:
29/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực