Sunday, 29/11/2020 - 19:46|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH TUYÊN QUANG
Ngày ban hành:
16/10/2019
Ngày hiệu lực:
01/11/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực