Wednesday, 26/02/2020 - 14:22|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH TUYÊN QUANG
Văn bản liên quan

Quyết định số 966/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Vv Công bố danh mục 118 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang

Ngày ban hành:
07/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định số 1161/QĐ-BGDĐT ngày 26/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Vv công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày ban hành:
26/03/2018
Ngày hiệu lực:
26/03/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định số 316/QĐ-BGDĐT, ngày 01/02/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Vv công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày ban hành:
01/02/2018
Ngày hiệu lực:
01/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực