Wednesday, 28/09/2022 - 00:56|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH TUYÊN QUANG
Ngày ban hành:
16/06/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Phần I. CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH
 

Ngày ban hành:
27/05/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 16/11/2020; Chủ tịch nước ký Lệnh công bố số 16/2020/L-CTN, ngày 30/11/2020; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021
 

Ngày ban hành:
27/05/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
24/11/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực