Sunday, 26/01/2020 - 14:12|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH TUYÊN QUANG
Ngày ban hành:
12/11/2019
Ngày hiệu lực:
28/12/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực