Tuesday, 19/02/2019 - 02:37|
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 -11
Văn bản liên quan

Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT, ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy ddianhj về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhân đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Ngày ban hành:
22/08/2018
Ngày hiệu lực:
10/10/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực