Saturday, 04/04/2020 - 05:21|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH TUYÊN QUANG
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
04/03/2020
Ngày hiệu lực:
04/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch Số: 12/KH-SGDĐT ngày 25/2/2020 về Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19  trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ngày ban hành:
25/02/2020
Ngày hiệu lực:
25/02/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực