Thứ năm, 09/12/2021 - 00:59|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH TUYÊN QUANG
Văn bản liên quan

Nhằm từng bước đổi mới phương thức tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; tạo sự đột phá và môi trường cạnh tranh lành mạnh, dân chủ, công khai trong công tác bổ nhiệm cán bộ quản lý giáo dục; thu hút, lựa chọn những người thực sự có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực lãnh đạo, quản lý, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Kháng Nhật, tỉnh Tuyên Quang để tiếp tục là khâu đột phá trong công tác cán bộ, đồng thời tạo điều kiện, động lực để cán bộ, công chức, viên chức phấn đấu, rèn luyện và tự khẳng định bản thân.

Ngày ban hành:
08/06/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
05/06/2021
Ngày hiệu lực:
04/06/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực