Thursday, 01/10/2020 - 05:15|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH TUYÊN QUANG
Văn bản liên quan

Kế hoạch Số: 12/KH-SGDĐT ngày 25/2/2020 về Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19  trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ngày ban hành:
25/02/2020
Ngày hiệu lực:
25/02/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ  Tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII Nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày ban hành:
20/02/2020
Ngày hiệu lực:
20/02/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

CV số 115/SGDĐT-GDTrH ngày 19/2/2020 về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học hết tháng 2/2020

Ngày ban hành:
19/02/2020
Ngày hiệu lực:
19/02/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực