Thursday, 01/10/2020 - 04:02|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH TUYÊN QUANG
Văn bản liên quan

I. CHỈ TIÊU ĐĂNG KÝ SƠ TUYỂN

Năm 2020 không hạn chế chỉ tiêu đăng ký sơ tuyển vào các trường đào tạo sỹ quan cấp phân đội bậc đại học, cao đẳng theo nguyện vọng của thí sinh đối với thanh niên ngoài Quân đội.

II. TỔ CHỨC SƠ TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG QUÂN SỰ

1. Đào tạo đại học quân sự (Gồm 17 trường)

- 07 học viện: Kỹ thuật quân sự, Quân y, Biên phòng, Phòng không-Không quân, Khoa học quân sự, Hậu cần, Hải quân;

- 10 Trường sĩ quan: Lục quân 1, Lục quân 2, Chính trị, Pháo binh, Công binh, Thông tin, Không quân, Tăng thiết giáp, Đặc công, Phòng hóa.

2. Đào tạo cao đẳng quân sự (Gồm 02 trường)

Đào tạo cao đẳng ngành Kỹ thuật Hàng không tại trường sĩ quan Không quân; đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô tại trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật Ô tô.

Ngày ban hành:
04/03/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch Số: 12/KH-SGDĐT ngày 25/2/2020 về Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19  trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ngày ban hành:
25/02/2020
Ngày hiệu lực:
25/02/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ  Tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII Nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày ban hành:
20/02/2020
Ngày hiệu lực:
20/02/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực