Thursday, 09/12/2021 - 02:11|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH TUYÊN QUANG
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
05/06/2021
Ngày hiệu lực:
04/06/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực