Wednesday, 28/09/2022 - 00:12|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH TUYÊN QUANG

Ề TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, TIỂU HỌC NGOÀI CÔNG LẬP BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI ĐẠI DỊCH COVID-19

Ngày ban hành:
24/05/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến

Ngày ban hành:
24/05/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực