Friday, 25/09/2020 - 08:05|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH TUYÊN QUANG

Bài 10: Hoạt động của chúng em ở trường - Cô giáo Đàm Thị Huệ - Trường TH Thị trấn Na Hang

Triển khai 4 điểm cầu:

1. Điểm cầu giảng: Trường TH Thị trấn Na Hang

2. Điểm cầu dự:

- Sở giáo dục và đào tạo Tuyên Quang

- Phòng giáo dục và đào tạo huyện Na Hang

- Trường THPT Hàm Yên ( các trường tiểu học thuộc huyện Hàm Yên)

Nhà trường chủ động trang bị cơ sở vật chất  với sự hỗ trợ tích cực của Viettel Tuyên Quang.