Wednesday, 23/09/2020 - 12:48|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH TUYÊN QUANG

Hướng dẫn viết bài trên Cổng thông tin điện tử Web Portal

1. Hướng dẫn đổi mật khẩu

2. Hướng dẫn viết bài:

- Viết bài Tin tức

- Viết bài: Văn bản pháp qui

- Viết bài: Video