Friday, 25/09/2020 - 07:41|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH TUYÊN QUANG

Unit 7: Further Education - Giảng viên Trần Thị Trà My - THPT Nguyễn Văn Huyên

Unit 7: Further Education - Giảng viên Trần Thị Trà My - THPT Nguyễn Văn Huyên

 - Tiết giảng trong lớp học dự giờ trực tuyến với sự góp mặt của 11 điểm cầu: 

+ Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Tuyên Quang 

+ Trường THPT Nguyễn Văn Huyên - Điểm giảng 

+ Trường THPT Tân Trào 

+ Trường THPT Chuyên

+ Trường THPT Sơn Nam 

+ Trường THPT Trung Sơn 

+ Trường THPT Hàm Yên 

+ Trường THPT Chiêm Hóa 

+ Trường THPT Minh Quang 

+ Trường THPT Yên Hoa 

+ Trường THPT Lâm Bình 

Với sự hỗ trợ cầu truyền hình EduMeet của Viettel Tuyên Quang

Liên hệ: Đ/c Huyên - 0977.88.66.11